Záchrana dat z elektronicky poškozeného média : ABAX.CZ
Servis notebooků, opravy PC, tiskáren, UPS, kamer, iPhone, záchrana dat

Záchrana dat z elektronicky poškozeného média


Záchrana dat z elektronicky poškozeného média je nutná tehdy, když jsou datové médium a jeho mechanické části v pořádku, ale na naše data se přesto nelze dostat – buďto nevidíme ve správci souborů ani písmeno disku, anebo písmeno disku vidět je, ale komunikace s diskem neprobíhá. Pak je nejpravděpodobnější poškození elektroniky disku (poškození vnitřní elektroniky) anebo jeho rozhraní (vnější elektroniky).

Jedná se o HARDWAROVÉ POŠKOZENÍ DISKU.


U takto poškozených disků je nejprve nutno provést kroky vedoucí k vlastnímu získání uložených dat v jakémkoli stavu (tzv. záchranu dat), tato data uložit na bezpečné médium a pak teprve rekonstruovat původní strukturu dat (provést obnovu dat).

Záchrana dat a obnova dat v uvedených případech hardwarového poškození zahrnuje :Typy závad elektroniky disků, jejich projevy, příčiny a prognóza na záchranu dat :


  1. Poškozená vnější elektronika disku

Nevidíte písmeno disku v souborovém manažeru ? Hlásí při nabíhání počítač, že mu chybí systémový disk ? Není disk viditelný ani BIOSem počítače ? Vidíte v SETUPu BIOSu disk, ale nelze s ním pracovat ? Pak se zřejmě jedná o hardwarové poškození vnější elektroniky disku (desky elektroniky, která je vidět na spodní části disku). Jedná se o poškození disku těžšího rázu a běžný uživatel nemá prakticky žádnou možnost se k datům dostat. Nezoufejte – data jsou na disku stále uložena, jen je potřeba se k nim dostat správným postupem a s pomocí speciální k tomuto účelu vyrobené techniky. Obojí máme v našem servisu k dispozici a takto zablokovaná data umíme zachránit.


  1. Poškozená vnitřní elektronika disku

Projevy jsou prakticky totožné s projevy poškození vnější elektroniky disku. Závada vnitřní elektroniky nejčastěji nastává jako druhotný následek poškození vnější elektroniky disku, kdy se přenese přepětí nebo závadiu vzniklý napěťový ráz i na vnitřní elektroniku. Takto poškozený disk obvykle nevykazuje žádnou aktivitu, je dokonale „mrtvý“. Případně se závada projevuje periodických klepáním či tikáním vycházejícím z disku.
Ve všech uvedených případech poškození dat platí tyto

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉ OBNOVY DAT

hdd


Co od nás obdržíte po záchraně a obnově dat poškozených výše uvedenými příčinami ?


Rozsah a kvalita obnovených dat jsou závislé na druhu poškození disku, na velikosti disku, stupni zachování původních dat ve fyzickém stavu na disku, na stupni fragmentace disku, umístění zachraňovaných dat na začátku či konci disku a množství souborů určených k záchraně.


V neposlední řadě o bytí a nebytí Vašich dat rozhodují děje, které se na disku odehrávaly v posledních zlomcích vteřiny před havárií elektroniky disku a těsně po ní. Proto je tak důležité co nejrychlejší vyřazení disku z činnosti – do slova a do písmene „zabití počítače“ ihned po prvních projevech symptomů poškození disku. Každá vteřina navíc, po kterou ponecháme vadný disk pod napětím, může ohrozit úspěšnost rekonstrukce Vašich dat.
obnova dat – HDD

Přestože je záchrana dat naší profesí, přejeme Vám, abyste naše služby nemuseli nikdy využít.


Další články k tématu záchrany a obnovy dat :

Záchrana dat a obnova dat – základní informace

Z jakých datových nosičů umíme obnovit data

Jak zvolit poskytovatele záchrany dat

Mýty o záchraně dat, FAQ

Garance ochrany dat před zneužitím


Jak probíhá proces obnovy dat

Záchrana dat – diagnostika

Obnova dat po softwarové ztrátě dat

Záchrana dat z elektronicky poškozeného média

Záchrana dat z mechanicky poškozeného média


CENÍK prací záchrany a obnovy dat


OBJEDNAT ZÁCHRANU DATOBJEDNAT OPRAVU CHCI POMOCI SVOZ ZDARMA Náhradní díly


ABAX – servisní centrum Servis notebooků, tiskáren, servis PC, počítačů, UPS, kamer, záchrana dat | Revize elektroProč nás

Aktuality

29.1.2010 Obnova dat-když Vaše data potřebují pomoc

pc-crash.jpg
S novými technologiemi nám přichází také nové problémy. Bohužel stolní počítač i notebooky mají rov… Více
-

23.11.2009 Kdy je potřeba záchrana a obnova dat

hadr.jpg
Počítače, notebooky a úložná média typu pevný disk, USB, FlashDisk, DVD, diskety nebo jiná, dnes běž… Více
-

24.4.2009 Zabezpečení Windows

win-logo.jpeg
Jak zabezpečit Windows proti útoku zvenčí v PC a noteboocích po instalaci V dnešní době vládnou po… Více
-

15.4.2009 Co dělat při ztrátě dat

hadr.jpg
Každému z nás už se to někdy stalo. Stačí stisknutí tlačítka a naše celoměsíční práce na PC zmizí j… Více
-

16.3.2009 Jak zkopírovat data ze starého disku na nový?

hdd_logo2.jpg
Všechna data se stávají digitálními, nároky na kapacitu datových médií v počítačích narůstají a ty … Více
-

11.3.2009 Bezpečnost počítače aneb jak zjistit že je Váš systém opravdu bez virů

hijackthislogo.jpg
Určitě jste se již někdy chtěli přesvědčit, zda je Váš počítač opravdu bez virů a mít jistotu, že d… Více
-

24.2.2009 Jak opravit pevný disk

hdd2.jpg
Má Váš pevný disk problémy se čtením nebo zápisem dat? Tento problém má pro Vás dvě řešení. Buď sta… Více
-

Copyright © 2008 ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., CMS designed by Softima s.r.o. | NAVRCHOLU.cz