Obnova dat po softwarové ztrátě dat : ABAX.CZ
Servis notebooků, opravy PC, tiskáren, UPS, kamer, iPhone, záchrana dat

Obnova dat po softwarové ztrátě dat


Softwarová ztráta dat nastane tehdy, když je datové médium, jeho elektronika a rozhraní sice v pořádku, ale na naše data se přesto nelze dostat – nevidíme je ve správci souborů (případně je sice vidíme jako soubory, ale nelze se dostat k jejich obsahu) .

Softwarová ztráta dat může nastat neopatrností uživatele, činností viru nebo jiného škodlivého software, neodborným použitím software určeného k manipulaci s diskovými oblastmi anebo závadou hardware.

Ve všech těchto případech se jedná o SOFTWAROVÉ POŠKOZENÍ DISKU

Obnova dat v uvedených případech softwarového poškození zahrnuje :Typy softwarových poškození disků, jejich projevy, příčiny a prognóza na záchranu dat :


  1. Smazané soubory anebo jejich obsah

Smazali jste si omylem data, která jste chtěli zachovat ? Smazal Vám je nějaký program nebo virus ? Pak se jedná o softwarové poškození dat lehčího rázu a neuděláte-li nějakou chybu ve správném postupu, Vaše data Vám téměř se 100% jistotou obnovíme. Data jsou na disku stále uložena, jen je potřeba se k nim dostat správným postupem.


  1. Zformátovaný disk

Jedná se opět o lehčí poškození dat a jejich 100% obnova se obvykle podaří. Opět platí … jen za podmínky, že neuděláte chybu. To znamená – nechejte dokončit formátování až do konce. Po dokončení formátování disku počítač okamžitě odpojte – vytažením napájecí šňůry ze zásuvky, nebo u notebooků odpojením zdroje a vytažením baterie (pozor – nezavírejte před tímto úkonem displej)


  1. Přepsané soubory

Přestože to na první pohled nevypadá, je přepsání souboru či celého disku novými daty považována za těžké datové poškození. Data se již nenalézají na disku v původním stavu, ale na jejich místě se objevila data jiná. Přesto se sofistikovanými metodami obvykle podaří většinu dat anebo všechna data zachránit a obnovit. Zásadní vliv má na úspěšnost obnovy dat stáří disku, počet jeho přepsání, hustota dat na disku.


  1. Poškozený souborový systém

Data jsou na disku přítomna na svých místech, je ale poškozena nebo je přepsána „mapa disku“, tzv. souborový systém. Bez něj se dá stav disku přirovnat k rozházeným kostičkám puzzle a ztracenému obrázku, podle něhož se puzzle skládají. Nás pak čeká časově náročná práce – musíme kostičku ke kostičce složit, aniž máme představu u tom, jak má vypadat výsledný obrázek. Výsledek naší práce pak předáme zákazníkovi.Ve všech uvedených případech poškození dat platí tyto

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉ OBNOVY DAT

hdd


Co od nás obdržíte po záchraně a obnově dat poškozených výše uvedenými příčinami ?


Rozsah a kvalita obnovených dat jsou závislé na druhu poškození disku, na velikosti disku, stupni zachování původních dat ve fyzickém stavu na disku, na stupni fragmentace disku, umístění zachraňovaných dat na začátku či konci disku a množství souborů určených k záchraně.


V neposlední řadě o bytí a nebytí Vašich dat rozhodují děje, které se na disku odehrávaly v posledních zlomcích vteřiny před havárií elektroniky disku a těsně po ní. Proto je tak důležité co nejrychlejší vyřazení disku z činnosti – do slova a do písmene „zabití počítače“ ihned po prvních projevech symptomů poškození disku. Každá vteřina navíc, po kterou ponecháme vadný disk pod napětím, může ohrozit úspěšnost rekonstrukce Vašich dat.
obnova dat – HDD

Přestože je záchrana dat naší profesí, přejeme Vám, abyste naše služby nemuseli nikdy využít.


Další články k tématu záchrany a obnovy dat :

Záchrana dat a obnova dat – základní informace

Z jakých datových nosičů umíme obnovit data

Jak zvolit poskytovatele záchrany dat

Mýty o záchraně dat, FAQ

Garance ochrany dat před zneužitím


Jak probíhá proces obnovy dat

Záchrana dat – diagnostika

Obnova dat po softwarové ztrátě dat

Záchrana dat z elektronicky poškozeného média

Záchrana dat z mechanicky poškozeného média


CENÍK prací záchrany a obnovy dat


OBJEDNAT ZÁCHRANU DATOBJEDNAT OPRAVU CHCI POMOCI SVOZ ZDARMA Náhradní díly


ABAX – servisní centrum Servis notebooků, tiskáren, servis PC, počítačů, UPS, kamer, záchrana dat | Revize elektroProč nás

Aktuality

29.1.2010 Obnova dat-když Vaše data potřebují pomoc

pc-crash.jpg
S novými technologiemi nám přichází také nové problémy. Bohužel stolní počítač i notebooky mají rov… Více
-

23.11.2009 Kdy je potřeba záchrana a obnova dat

hadr.jpg
Počítače, notebooky a úložná média typu pevný disk, USB, FlashDisk, DVD, diskety nebo jiná, dnes běž… Více
-

24.4.2009 Zabezpečení Windows

win-logo.jpeg
Jak zabezpečit Windows proti útoku zvenčí v PC a noteboocích po instalaci V dnešní době vládnou po… Více
-

15.4.2009 Co dělat při ztrátě dat

hadr.jpg
Každému z nás už se to někdy stalo. Stačí stisknutí tlačítka a naše celoměsíční práce na PC zmizí j… Více
-

16.3.2009 Jak zkopírovat data ze starého disku na nový?

hdd_logo2.jpg
Všechna data se stávají digitálními, nároky na kapacitu datových médií v počítačích narůstají a ty … Více
-

11.3.2009 Bezpečnost počítače aneb jak zjistit že je Váš systém opravdu bez virů

hijackthislogo.jpg
Určitě jste se již někdy chtěli přesvědčit, zda je Váš počítač opravdu bez virů a mít jistotu, že d… Více
-

24.2.2009 Jak opravit pevný disk

hdd2.jpg
Má Váš pevný disk problémy se čtením nebo zápisem dat? Tento problém má pro Vás dvě řešení. Buď sta… Více
-

Copyright © 2008 ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., CMS designed by Softima s.r.o. | NAVRCHOLU.cz