Záchrana dat z mechanicky poškozeného média : ABAX.CZ
Servis notebooků, opravy PC, tiskáren, UPS, kamer, iPhone, záchrana dat

Záchrana dat z mechanicky poškozeného média


Záchrana dat z mechanicky poškozeného média je nutná tehdy, když jsou jeho elektronické části v pořádku, ale na data se přesto nelze dostat z důvodu poškození některé z pohyblivých částí disku či vlastního datového nosiče (datové plotny, optického disku apod.)

Z principu rotačního diskového datového nosiče je zřejmé, že při 5400 – 7200 otáčkách za minutu je bezpodmínečně nutná naprostá „souhra“ všech částí disku. Hlavičky se musejí dostat nad hledané místo ve správný čas a naopak – ve chvíli, kdy elektronika spustí zápis/čtení, musí být v místě hlavy s nanometrovou přesností požadovaný sektor disku a stopa. Pokud tomu tak není a jedna z těchto částí se zpozdí, pak nemůže dojít k zápisu/čtení na správné místo. Výsledkem je zmatek v datech a havárie disku. V lepším případě disk data odmítne zapsat/přečíst a havaruje operační systém počítače.

Z hlediska statistik se jedná o nejtěžší poškození datových disků a je prakticky vyloučena možnost, že by se z takto poškozených nosičů podařilo získat data zpět amatérskými postupy.

Jedná se o HARDWAROVÉ POŠKOZENÍ DISKU.


U takto poškozených disků je nejprve nutno provést kroky vedoucí k vlastnímu získání uložených dat v jakémkoli stavu (tzv. záchranu dat), tato data uložit na bezpečné médium a pak teprve rekonstruovat původní strukturu dat (provést obnovu dat).

Záchrana dat a obnova dat v uvedených případech hardwarového poškození zahrnuje :Typy mechanických závad disků, jejich projevy, příčiny a prognóza na záchranu dat :


  1. Závady motoru a ložisek

Harddisk je velmi hlučný, vibruje, případně z něj vycházejí podivné zvuky připomínající cvrčka, autíčka na setrvačník, v extrémních případech pilu cirkulárku. Anebo naopak místo typického zvuku roztočeného disku jen tiše vrčí a neroztočí se. Často není možné mechanicky poškozený disk detekovat v BIOSu počítače. Jedná se o typické projevy poškozeného motoru nebo ložisek rotačních dílů. Nezoufejte – data jsou na disku stále uložena, jen je potřeba se k nim dostat správným postupem a s pomocí speciální k tomuto účelu vyrobené techniky. Obojí máme v našem servisu k dispozici a takto zablokovaná data umíme zachránit.


  1. Deformace mechanických částí

Projevy jsou prakticky totožné s projevy poškození motoru a ložisek. K deformacím mechanických částí disku nejčastěji nastává po pádu disku (samotného disku nebo počítače / notebooku s diskem). Náraz může způsobit deformaci osy disků, ložisek, hlav i vlastních rotačních ploten vlivem přetížení a gyroskopického efektu.
Takto poškozený disk obvykle nevykazuje žádnou aktivitu, je dokonale „mrtvý“ – plotny se nemohou točit, hlavy jsou zablokované. Případně se závada projevuje periodických klepáním či tikáním vycházejícím z disku.


  1. Mechanické poškození datových ploten

Jedná se o nejtěžší úroveň poškození disku, kdy je zasažen samotný datový nosič. K deformacím mechanických částí disku nejčastěji nastává po pádu disku (samotného disku nebo počítače / notebooku s diskem). Náraz může způsobit deformaci osy disků, ložisek, hlav i vlastních rotačních ploten vlivem přetížení a gyroskopického efektu. Hlavičky se pak zaryjí do datové plotny a dojde k poškození oblasti disku, která přišla s hlavičkami do přímého kontaktu. Šance na záchranu dat je u tohoto druhu poškození nejnižší. Pokud je poškozená servisní stopa disku, pak je rekonstrukce dat doslova kriminalistickou lahůdkou. Přesto není nemožná a také u těchto typů závad dosahujeme často úspěšnosti v záchraně dat nad 90%. Závada se navenek projevuje podobně jako deformace mechanických částí – tj. disk nenajede, jsou slyšet jeho opakované pokusy o čtení servisní stopy (disk „hrabe“, tiká apod.)


  1. Vadné sektory na disku

Jedná se oproti mechanickému poškození disku o lehčí poškození – datová plotna je mechanicky v pořádku, ale její některá místa ztratila schopnost udržet si zapsanou informaci či schopnost informaci změnit. K této závadě dochází samovolně u všech disků (magnetických i optických) a výrobci disků s výskytem závady počítají už při výrobě disku – aplikací kompenzačních algoritmů a nástrojů (technologie S.M.A.R.T. – Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology System) do elektroniky a řídicího software disku. Každý moderní disk je schopen eliminovat postupné přibývání vadných sektorů průběžným přesouváním bloků dat z ohrožených míst na místa bezpečná a označováním nespolehlivých bloků v mapě disku, uložené v paměti elektroniky disku, během jeho běžného provozu. Data, u nichž dojde k výpadku některého bitu informace dříve, než si disk všimne nebezpečí, je disk schopen dopočítat z pomocných paritních bitů a takto obnovená data přesunout na jiné místo. Toto vše se děje na pozadí provozu disku a neznalý uživatel si toho ani nepovšimne. Disk je ovšem schopen eliminovat svoje poškození jen do určité kritické míry. Je-li tato míra překračována, pak už dochází k projevům pro tuto závadu typickým – tj. ztrácejí se části souborů, disku trvají čtecí / zápisové informace déle než bylo obvyklé, disk často slyšitelně pracuje, aniž by se uživatel počítače dočkal odpovídající odezvy. Dochází také k nevysvětlitelnému zamrzání operačního systému a aplikací, nelze nainstalovat operační systém nebo programy, nelze přečíst některá dříve čitelná data, disk nelze defragmentovat a jiné projevy. Přestože je další práce s takto postiženým diskem možná, doporučuje se nečekat až přijdete o cenná data, co nejrychleji zkopírovat obsah disku na disk nový a vadný disk vyřadit z provozu. Jestliže jste toto nestihli provést včas a o data jste již přišli, pak neváhejte svěřit disk k záchraně dat našim datovým specialistům.Ve všech uvedených případech poškození dat platí tyto

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉ OBNOVY DAT

hdd


Co od nás obdržíte po záchraně a obnově dat poškozených výše uvedenými příčinami ?


Rozsah a kvalita obnovených dat jsou závislé na druhu poškození disku, na velikosti disku, stupni zachování původních dat ve fyzickém stavu na disku, na stupni fragmentace disku, umístění zachraňovaných dat na začátku či konci disku a množství souborů určených k záchraně.


V neposlední řadě o bytí a nebytí Vašich dat rozhodují děje, které se na disku odehrávaly v posledních zlomcích vteřiny před havárií elektroniky disku a těsně po ní. Proto je tak důležité co nejrychlejší vyřazení disku z činnosti – do slova a do písmene „zabití počítače“ ihned po prvních projevech symptomů poškození disku. Každá vteřina navíc, po kterou ponecháme vadný disk pod napětím, může ohrozit úspěšnost rekonstrukce Vašich dat.
obnova dat – HDD

Přestože je záchrana dat naší profesí, přejeme Vám, abyste naše služby nemuseli nikdy využít.


Další články k tématu záchrany a obnovy dat :

Záchrana dat a obnova dat – základní informace

Z jakých datových nosičů umíme obnovit data

Jak zvolit poskytovatele záchrany dat

Mýty o záchraně dat, FAQ

Garance ochrany dat před zneužitím


Jak probíhá proces obnovy dat

Záchrana dat – diagnostika

Obnova dat po softwarové ztrátě dat

Záchrana dat z elektronicky poškozeného média

Záchrana dat z mechanicky poškozeného média


CENÍK prací záchrany a obnovy dat


OBJEDNAT ZÁCHRANU DATOBJEDNAT OPRAVU CHCI POMOCI SVOZ ZDARMA Náhradní díly


ABAX – servisní centrum Servis notebooků, tiskáren, servis PC, počítačů, UPS, kamer, záchrana dat | Revize elektroProč nás

Aktuality

29.1.2010 Obnova dat-když Vaše data potřebují pomoc

pc-crash.jpg
S novými technologiemi nám přichází také nové problémy. Bohužel stolní počítač i notebooky mají rov… Více
-

23.11.2009 Kdy je potřeba záchrana a obnova dat

hadr.jpg
Počítače, notebooky a úložná média typu pevný disk, USB, FlashDisk, DVD, diskety nebo jiná, dnes běž… Více
-

24.4.2009 Zabezpečení Windows

win-logo.jpeg
Jak zabezpečit Windows proti útoku zvenčí v PC a noteboocích po instalaci V dnešní době vládnou po… Více
-

15.4.2009 Co dělat při ztrátě dat

hadr.jpg
Každému z nás už se to někdy stalo. Stačí stisknutí tlačítka a naše celoměsíční práce na PC zmizí j… Více
-

11.3.2009 Bezpečnost počítače aneb jak zjistit že je Váš systém opravdu bez virů

hijackthislogo.jpg
Určitě jste se již někdy chtěli přesvědčit, zda je Váš počítač opravdu bez virů a mít jistotu, že d… Více
-

24.2.2009 Jak opravit pevný disk

hdd2.jpg
Má Váš pevný disk problémy se čtením nebo zápisem dat? Tento problém má pro Vás dvě řešení. Buď sta… Více
-

Copyright © 2008 ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., CMS designed by Softima s.r.o. | NAVRCHOLU.cz