Obnova dat-když Vaše data potřebují pomoc : ABAX.CZ
Servis notebooků, opravy PC, tiskáren, UPS, kamer, iPhone, záchrana dat

Obnova dat-když Vaše data potřebují pomoc

29.1.2010

pc-crash.jpg

S novými technologiemi nám přichází také nové problémy. Bohužel stolní počítač i notebooky mají rovněž technická úskalí. Tato zařízení slouží pro usnadnění lidské práce, ale ne vždy jsme smířeni s tím, že se něco může jednoho dne pokazit.


Mezi nejčastější závady, s nimiž se uživatelé notebooků a počítačů mohou setkat, jsou závady související s daty uloženými na datových nosičích – pevných discích, optických discích, flash pamětech apod.

Mluvíme tady o závadě dat, a to jak ve vnitřních částech počítače, tak i na jeho přídavných paměťových médiích. Přibližme si nejčastější problémy znehodnocení dat u paměťových médií s jednoduchým řešením jejich obnovy.

K nejčastěji používaným paměťovým médiím, u nichž může dojít k porušení dat, patří pevné disky HDD (harddisky), flash disky, nosiče CD, DVD a Blue-Ray, dále paměťové karty, diskety nebo magnetické pásky.


Ztráta dat zaviněná člověkem

Paradoxně největší nebezpečí nehrozí našim datům ani tak od závady na vlastním datovém nosiči, ale od nás, uživatelů počítačů.


Smazání dat

Nejčastěji se data mohou poničit nechtěným odstraněním dat nebo naformátováním datového nosiče . V takovém případě není obnova dat až tak obtížná, jelikož data jsou i po provedení formátovacích či mazacích příkazů stále na svém původním místě, jen k nim není umožněn přístup.

Pomocí programových nástrojů můžeme většinu takto znepřístupněných dat obnovit s téměř 100% úspěšností. Podmínkou je samozřejmě okamžité přerušení veškeré práce s datovým nosičem a jeho svěření odbornému servisu k provedení obnovy dat .


Přepsání dat

Mezi těžší případy poškození dat patří přepsání dat jinými daty. Zde již není obnova dat rozhodně triviální záležitostí. Data se v takovém případě již nenacházejí tam, kde se nacházela před přepsáním – jsou nahrazena daty novými. Nelze tedy jednoduše obnovit něco, co již přestalo existovat.


Naštěstí existují sofistikované metody, které i takto ztracená data dokážou z disku doslova „vydolovat“ ( odtud pochází často používaný termín data mining ). Rozhodně se ale nejedná o postupy aplikovatelné běžným uživatelem, ale mluvíme spíše o kriminalistický metodách, založených na využití principů zbytkového magnetismu, hysterezních stop atd. Bez technického vybavení a proškolených specialistů je jakýkoli amatérský pokus o záchranu dat ztracených přepsáním nejen odsouzen k nezdaru, ale druhotně takto dochází k dalšímu poškození narušené datové struktury. Snižuje se tímto výrazně šance na to, že odborná záchrana dat skončí úspěchem.


Ztráta dat zaviněná technickou závadou

záchrana dat

Méně častou příčinou ztráty dat je poškození dat vadou datového nosiče, počítače či notebooku. Případně ztráta dat může nastat i výpadkem komunikace mezi jednotlivými částmi počítače, operačního systému a spuštěných aplikací.


Nejčastěji to mají na starosti vlivy, jako je opotřebení média důsledkem času (samotné médium má svou vlastní životnost), špatná manipulace s paměťovým médiem (poškrábání, pád, skladování), poškození souborového systému (uživatelská chyba, selhání operačního systému), výpadek elektrického proudu apod.


V těchto případech je šance na úspěšnou záchranu dat ovlivněna typem závady, dobou, po kterou porucha na data působila, a v neposlední řadě skutečností, jestli byl systém odstaven ihned po zjištění závady, anebo uživatel dále pokračoval v práci s poškozenými daty.


Nejhorší situace nastává opět v případě, kdy se uživatel pokouší laickými metodami nejprve data obnovit svépomocí, než se obrátí na specializovaný servis. Přestože dokumentace k nejrůznějším programům ujišťuje uživatele počítačů o snadné cestě k obnově dat s použitím toho kterého software, většina neodborníků, kteří se do takové práce pustí na svoji pěst, nakonec neuspěje. Navíc výsledkem těchto pokusů jsou další nevratné změny ve struktuře dat na poškozeném datovém nosiči, s nimiž si pak už neporadí ani tým zkušených odborníků podpořených výkonným hardwarem a softwarem.


První příznaky ztráty dat

záchrana dat

Potřebujete Vaše data zachránit ? NEZACHRAŇUJTE JE !!!

Kdykoliv se bude vaše paměťové médium chovat zcela jinak, než je u něj obvyklé, vězte, že není něco v pořádku. V žádném případě se nesnažte tento problém vyřešit sami. Sice existuje mnoho speciálních programů pro obnovu dat (PC Inspector File Recovery, TestDisk & PhotoRec, Restoration,…), ale ne vždy vám mohou pomoci. Je více než pravděpodobné, že data budou po vašem konání v ještě horším stavu než před jejich obnovou.


Obnovu vašich dat nechejte zásadně na profesionálech. Technici vaše médium podrobí důkladné diagnostice, která zjistí rozsáhlost znehodnocení dat a určí další postup pro jejich obnovu. Postup je zvolen přesně na míru pro konkrétní závadu a druh média. Vše se provádí v čistém, bezprašném prostředí, které nemůžete v domácím prostředí v žádném případě zajistit.


Před provedením záchrany dat obdržíte vždy cenovou nabídku a je na Vás, zda se rozhodnete pro provedení záchrany dat, anebo od požadavku odstoupíte.Nejdůležitější pro bezpečnost Vašich dat je prevence

Stejným efektivním způsobem, jakým lze problémy řešit, můžete také zabránit jejich vzniku. U každého problému je důležitá prevence, která zde spočívá v pravidelném zálohování vašich dat na jiný disk nebo jinou paměť pro případnou ztrátu nebo zničení na původním médiu. Záloha dat vás nic nestojí, je to nejjednodušší způsob, jak uchránit vaše data v bezpečí.


Pro pravidelnou i jednorázovou zálohu dat existuje množství programů, některé jsou i součástí Windows. Jejich pravidelné používání nejen ochrání Vaše data, ale pořízení zálohovacích programů Vás vyjde mnohem levněji než záchrana ztracených dat po jejich nahodilém poškození.

Stručný popis našich servisních služeb : PC servis počítačů , inovace a přestavby PC, instalace a opravy počítačů všech značek, opravy notebooků všech značek, opravy a servis tiskáren , servis kamer , výměna vadných dílů v rámci služby servis PC , servis notebooků a opravy tiskáren za nové náhradní díly na notebooky . Acer servis , Asus servis , HP servis , Fujitsu servis , notebook servis a opravy notebooků všech značek. Originální náhradní díly pro notebooky a displeje pro notebooky vhodné pro servis notebooků většiny značek – servis notebooků Acer , servis notebooků Asus a další typy notebooků . Obnova dat a záchrana dat ze všech datových médií.
ABAX – servisní centrum Úvodní stránka – servis notebooků, tiskáren, servis PC, opravy počítačů, servis UPS, opravna kamer, záchrana dat, obnova datProč nás

Copyright © 2008 ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., CMS designed by Softima s.r.o. | NAVRCHOLU.cz